Termeni și condiții

Site-ul Omlaluna.ro, denumit în continuare “Omlaluna.ro”, este deținut și administrat de societatea comercială Om La Luna Music SRL, având următoarele date de identificare:
Om La Luna Music SRL, RO46996464, J40/20252/2022, cu sediul în București, Str. Corăbeasca nr. 10, sector 2, 012474, e-mail: salut@omlaluna.ro

Navigarea pe site-ul Omlaluna.ro urmată de Comanda echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea termenilor de mai jos de către orice Client.

Omlaluna.ro își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui site, precum și Termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă.

În caz de divergență sau neînțelegeri între Omlaluna.ro și Client, se vor aplica Termenii și condițiile valabile la momentul Comenzii.

1. Definiții

Utilizator – orice persoană care vizitează site-ul Omlaluna.ro.
Client – persoană fizică / persoană juridică ce efectuează o Comandă.
Produse și Servicii – orice produs sau serviciu menționat în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Clientului.
Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client prin care Clientul își exprimă ințentia de a achiziționa anumite Produse și Servicii și să facă plata acestora.
Vânzător – Om La Luna Music SRL, RO46996464, J40/20252/2022, cu sediul în București, Str. Corăbeasca nr. 10, sector 2, 012843, e-mail: salut@omlaluna.ro.
Contract – o comandă confirmată de către Vânzător, prin care Vânzătorul este de acord sa vândă și să livreze Produsele și Serviciile iar Clientul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor Produse și Servicii.
Curier – orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid.

2. Drepturile de proprietate intelectuală

Conținutul site-ului Omlaluna.ro, imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este integral proprietatea Omlaluna.ro și a furnizorilor săi și este apărat de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul Omlaluna.ro a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. Omlaluna.ro și logo-ul Omlaluna.ro sunt mărci înregistrate ale Omlaluna.ro

Omlaluna.ro poate oferi Utilizatorului/Clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conținutul/conținuturile definite, pe o perioadă stabilită în acord și doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conținuturi, fără a putea utiliza alte conținuturi ale site-ului Omlaluna.ro

Utilizarea pe Omlaluna.ro a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă Omlaluna.ro nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi invinuită pentru pagubele apărute prin folosirea conținutului site-ului.

3. Exonerarea de răspundere

Omlaluna.ro nu garantează ca site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la Omlaluna.ro sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunator, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul foloșeste site-ul pe riscul propriu, Omlaluna.ro fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site. Omlaluna.ro nu este raspunzător de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.

Omlaluna.ro nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe site-ul Omlaluna.ro, acestea find puse la dispoziția Omlaluna.ro de către furnizori.

Informațiile incluse pe Omlaluna.ro au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună credință, din surse pe care Vânzătorul le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoștință Vânzătorului la adresa salut@omlaluna.ro pentru a putea fi luate măsurile legale necesare.

Omlaluna.ro își rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse și Servicii care sunt afișate pe site ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice prezintă prețuri evident eronate/derizorii pentru produse (prețuri pe care le poate aprecia ca fiind eronate/derizorii orice cumpărator cu un nivel mediu de pregătire).

Omlaluna.ro, în calitate de organizator al campaniilor promoționale, nu își asumă răspunderea pentru pierderile sau deteriorările voucherului campaniei, nu este responsabil pentru voucherele falsificate sau deteriorate și își rezervă dreptul de a anula voucherul utilizat la achizitie ori de a scădea valoarea acestuia din valoarea de rambursat, în cazul returnării conform legii, a unui produs participant în campania respectivă.

Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar Omlaluna.ro nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

4. Limita accesului la site

Utilizatorii site-ului Omlaluna.ro pot face comentarii și orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informații, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conținutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimator, nu tulbură în nici un fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, nu servește unor campanii de promovare care nu au legatură cu Omlaluna.ro, nu sunt e-mailuri în masa ori orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresa falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entități vor fi raportate organelor abilitate. Omlaluna.ro nu își asumă responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.

În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente care implică texte, replici, recenzii etc, formulate de Utilizatori, se consideră ca respectivul Utilizator garantează originalitatea lor și acordă Omlaluna.ro și afiliaților/asociaților săi dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișeaza sau îl transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii niciunei terțe entități fizice sau juridice.

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele și prenumele, telefon, adresa (domiciliu / resedință), e-mail.
Atunci când un Utilizator își creează un cont pe Omlaluna.ro, va primi comunicări comerciale din partea Omlaluna.ro

Datele colectate cu privire la newslettere și alerte sunt confidențiale. Omlaluna.ro va putea selecta Utilizatorii cărora le va trimite newslettere și alerte.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vietii private în sectorul comunicătiilor electronice, Omlaluna.ro are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiară, reclamă, marketing, publicitate, statistică, servicii de comunicații electronice, informarea Clienților privind situația contului lor de pe Omlaluna.ro, informarea Clienților privind evoluția și starea Comenzilor.

Completarea de către Utilizatori a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiționată că aceste date sa fie incluse în baza de date a Omlaluna.ro și cu utilizarea și prelucrarea de către Omlaluna.ro, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea activităților enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată / bancare.

Cliențăilor le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale. Clienții au dreptul de a solicita ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate și datate, înaintată către Omlaluna.ro

Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării Comenzilor.
În cazul în care Clientul își modifică prin utilizarea formularelor de pe site datele personale livrate deja către Omlaluna.ro și există Comenzi în derulare, Comenzile își păstrează datele de la momentul plasării Comenzii iar livrarea produselor se va face luându-se în considerare datele nou modificate.

Omlaluna.ro nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon / e-mail etc) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul le divulgă unor terți, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate ține răspunzator pe Omlaluna.ro pentru niciun fel de prejudiciu.

6. Înregistrarea ca Utilizator

Pentru crearea unui cont pe site-ul Omlaluna.ro, Utilizatorul este obligat să folosească o adresa de e-mail validă. Omlaluna.ro poate refuza cererea de înregistrare în situațiile în care constată că a utilizat informații neconforme cu realitatea sau folosește serviciile într-un mod neconform cu uzanțele normale.

7. Prețul

Prețul final plătit de Client este format din prețul produsului + cheltuielile de expeditie și/sau încasare aferente. Prețurile de livrare sunt detaliate pe site.

Toate prețurile aferente produselor și serviciilor comercializate prin intermediul site-ului Omlaluna.ro sunt exprimate în Lei și conțin TVA în procent de 19%.

8. Comanda

Prin finalizarea Comenzii Clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale și corecte, în caz contrar ar putea suporta consecințele acestor erori (Comanda întârziată, transmisă greșit etc).

Omlaluna.ro nu poate fi tras la răspundere pentru informații introduse eronat, din care pot decurge întârzieri de livrare. În acest context, toate taxele de transport efectuat în vederea reexpedierii Comenzii vor cădea în sarcina Clientului.

Prin finalizarea Comenzii, Clientul se declară de acord ca un reprezentant Omlaluna.ro să îl contacteze prin orice mijloc disponibil convenit de către Parți (e-mail/telefon) pentru confirmarea personală a Comenzii.

Confirmarea comenzii dvs. se face prin trimiterea automată a unui e-mail către adresa asociată contului de Client. Acest e-mail este doar o confirmare de primire a solicitării de comandă din partea dvs. Contractul dvs. de a cumpăra aceste produse nu este încheiat complet până când nu vom trimite un e-mail care vă anunță că produsele au fost expediate.

Omlaluna.ro poate refuza o Comandă în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără a exista obligații între părți și fără ca o parte sa poată pretinde daune, pentru următoarele situații:

 • eșuarea / invalidarea tranzacției online;
 • neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului / a tranzacției;
 • date incomplete sau incorecte ale Clientului;
 • activitatea Clientului poate produce daune site-ului Omlaluna.ro /partenerilor;
 • livrări consecutiv eșuate;
 • alte motive obiective: în cazul în care Clientul nu garantează că modul de plată este valid și că nu este obținut printr-o metodă frauduloasă sau există suspiciuni la modalitatea de plată.

Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site sa fie exactă și corectă, Omlaluna.ro nu poate fi răspunzatoare de inexactități care pot apareă în completarea de către Client a formularelor din site pentru finalizarea Comenzii. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site.

În anumite situații și pentru motive justificate, Omlaluna.ro își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. În aceste situații Omlaluna.ro va anunța Clientul la adresa de e-mail sau la numarul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

Contractul se consideră încheiat între Client și Omlaluna.ro în momentul primirii de către Client de la Omlaluna.ro, prin intermediul postei electronice (e-mail) a notificarii de expediere a Comenzii.

În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Client nu poate fi livrat de către Omlaluna.ro, ne obligăm să informăm Clientul asupra acestui fapt și să returnăm în contul Clientului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 14 zile de la data la care Omlaluna.ro a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Clientul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

9. Facturare – plăți

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comanda. Vânzătorul va emite către Client o factură pentru Produsele și Serviciile livrate, obligația Clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Plata se poate face Online prin intermediu serviciului de plăți online.

Clientul poate achita prin intermediul sistemului de plată online contravaloarea bunurilor sau a seviciilor comandate pe site ul Omlaluna.ro

10. Garanția

Pentru produsele achiziționate din magazinul online Omlaluna.ro se asigură garanție în conformitate cu Certificatul de garanție aferent fiecărui produs. Persoana juridica ce asigură garanția este cea menționata pe Certificatul de garanție al produsului.

Pentru a beneficia de garanție, Clientul are următoarele obligații:

 • produsul sa fi fost cumpărat de la Omlaluna.ro și folosit numai în scopul pentru care a fost conceput;
 • să respecte instrucțiunile de folosire și să utilizeze produsul conform instrucțiunilor impuse de producător;
 • să păstreze certificatul de garanție și documentul fiscal cu care a cumparat produsul;
 • să păstreze ambalajul original și toate accesoriile care au venit în acesta, și să le livreze împreuna cu produsul în garanție.

Locul prezentării pentru a putea beneficia de garanție este cel specificat pe Certificatul de garanție. În afara cazului în care este specificat altfel, costul transportului este suportat de Client. Cauze de pierdere a garanției:

 • avarii sau deteriorări mecanice; expunere excesivă la radiații solare; lipsa sau modificarea seriei produsului; modificări ale produsului;
 • defectarea produsă ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de utilizare, transport, manipulare și instalare prevazute în manualul de utilizare;
 • deteriorarea mecanică provocată prin lovirea produsului sau deterioarea marcajului cu modelul și seria acestuia;
 • inundarea, incendierea, expunerea la soare, descărcări electrice, modificări sau instalări necorespunzatoare, intervenții neautorizate;
 • distrugerea circuitelor interne din cauza șocurilor.

Omlaluna.ro nu oferă garanții Clienților:

 • în cazul în care produsul achiziționat nu este potrivit cerințelor sau așteptărilor Clienților;
 • după expirarea perioadei pentru care Vânzătorul oferă garanție produsului;
 • în cazul în care înlocuirea produselor sau a componentelor neconforme este imposibil de asigurat, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente.

Toate celelalte prevederi cuprinse în legislația în vigoare, referitoare la garantarea produselor vândute, sunt valabile. Drepturile Clienților sunt cele prevăzute în legislația în domeniu. Garanția nu se extinde asupra eventualelor daune cauzate de folosirea produsului.
Condițiile de garanție sunt în conformitate cu O.G. 21/1992 și legea 449/2003, cu completările și modificările ulterioare.

11. Livrarea

Livrarea Comenzii se face în baza condițiilor din secțiunea Transport afișată în pagina transport și plată din siteul Omlaluna.ro

Pentru toate categoriile de produse, termenul maxim de livrare este de 48 ore de la data confirmării Comenzii.

În cazul în care Clientul refuză primirea produselor comandate fără motive intemeiate, Omlaluna.ro își asumă dreptul de a impune plata costurilor de transport adăugându-le valorii viitoarele comenzi. Clientul va fi informat asupra acestui cost suplimentar înainte de expedierea comenzii care conține plăți restante de transport.

Pentru produsele aflate în stoc, livrarea se va face conform opțiunii Clientului, prin Curier. Între înregistrarea Comenzii și preluarea acesteia de către Curier există un interval de 12-24 ore. Orice întârziere suplimentară va fi comunicată Clientului și se va agrea cu acesta un nou termen de livrare care nu va putea depăși termenul maxim prevăzut mai sus.

În cazul în care produsele sunt indisponibile (inclusiv în cazul în care prețul sau unele caracteristici ale produselor au suferit modificări ulterioare confirmării Comenzii), Omlaluna.ro va informa Clientul despre indisponibilitate iar sumele pe care acesta le-a achitat vor fi rambursate în termen de 14 zile. Clientul poate confirma modificările intervenite cu privire la prețul sau caracteristicile produselor, modificând astfel Comanda inițială, iar Omlaluna.ro va livra produsele conform Comenzii astfel modificate.

11.1.Condiții de livrare

La solicitarea Omlaluna.ro sau a Curierului, Clientul va face dovada identității sale, dacă e necesar prin una sau mai multe acte emise de autorități oficiale și va comunica numărul de Comandă atribuit de către Vânzator.

În cazul în care Clientul se află în imposibilitatea recepționării Comenzii în mod personal, Comanda va fi lăsată la adresa precizată doar unei persoane cu vârstă mai mare de 18 ani și doar în cazul comunicării către Curier, a numărului Comenzii.

Nicio cerere de livrare a unei Comenzi nu va putea fi onorată dacă Clientul nu îndeplinește condițiile de mai sus.

În cazul livrării la locul de muncă al Clientului, caz în care Curierul nu poate avea acces în locația respectivă, Clientul trebuie să se asigure că poate recepționa această Comandă.

Clientul va fi contactat telefonic de către Curier în prealabil pentru a obține confirmarea prezenței acestuia la adresa și ora selectate în momentul validării Comenzii pe site.

Clientul se obligă să fie prezent la adresa de livrare indicată, în intervalul orar selectat, în caz contrar acesta va suporta taxa de transport aferentă unei posibile noi livrări. Intervalul orar va putea fi modificat, ulterior selectării, doar cu acordul Curierului.

Livrarea se consideră a fi indeplinită de către Omlaluna.ro, la momentul predării produselor Comandate către Client la adresa selectată de acesta la momentul plasării Comenzii.

11.2.Recepția produselor

Clientul se obligă să semneze bonul de livrare (AWB) prezentat de către Curier la livrarea produselor comandate, la care este anexată factură fiscală ce conține toate informațiile despre produsele livrate (denumire produs, cantitate, preț). Deasemenea, Clientul va verifica dacă produsele sunt deteriorate sau daca există lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menționate în mod olograf pe bonul de livrare, pentru a putea fi luate în considerare.

Prin semnarea bonului de livrare Clientul recunoaște primirea în bune condiții și în totalitate a produselor Comandate.

12. Campaniile promoționale

12.1. Codurile promoționale

Codurile promoționale oferite de Omlaluna.ro prin orice promoții sunt valabile exclusiv pentru secțiunea menționată în e-mailul de transmitere a codului, cu excepția cazului în care este specificat altfel. Codurile promoționale pot fi folosite exclusiv în momentul plasării Comenzii, acestea nu pot fi folosite pentru a reduce valoarea Comenzii după ce aceasta a fost plasată.

Nu se pot aplică coduri promoționale asupra produselor care fac parte deja din alte campanii promoționale sau sunt deja reduse. Acestea se achiziționează la prețul afișat pe site.

Într-o Comandă se poate folosi un singur cod promoțional, pagina de Comandă nu permite utilizarea mai multor coduri în aceeași Comandă. Pentru eligibilitatea la o promoție nu este luată în calcul valoarea transportului, cu excepția cazului în care este specificat altfel. Promoțiile care au ca obiect gratuitatea sau reducerea costului transportului se aplică pentru fiecare livrare.

În cazul în care un cod promoțional a fost aplicat într-o Comandă care nu a putut fi onorată sau a fost anulată din orice motiv, Clientul are dreptul de a cere reactivarea codului promoțional respectiv exclusiv în scris, printr-un e-mail pe adresa salut@omlaluna.ro, care să conțină id-ul Comenzii, starea acesteia, numele Clientului și codul promoțional. Acesta se reactivează pe o perioadă conformă perioadei de valabilitate a regulamentului sub care funcționează acel cod promoțional.

Atenție! Promoțiile pe Omlaluna.ro nu se cumulează între ele. Acest lucru este valabil pentru orice formă de reducere (carduri de fidelitate, coduri promoționale, vouchere cadou, reduceri procentuale de pe site, etc) ca regulă, cu excepția situațiilor în care este menționat altfel în promoție. De asemenea, în cazul existenței unor vouchere procentuale, deținătorul unui asemenea voucher nu poate beneficia de reducerea cumulată conferită de aplicarea voucherului procentual la reducerea deja existentă în cadrul unei promoții. Anumite campanii promoționale nu se cumulează cu alte reduceri, promoții sau acțiuni de fidelizare. Acest lucru este specificat în regulamentul campaniei respective.

Omlaluna.ro stabilește unilateral sau în colaborare cu anumiți furnizori ai săi regulamentele promoțiilor și ale concursurilor pe care le organizează pe Omlaluna.ro, acestea fiind publicate exclusiv pe site. Promoțiile sunt aplicate Comenzilor care respectă integral regulile afișate pe site, în perioada de valabilitate clar menționată și in limita stocului disponibil. Omlaluna.ro nu garantează disponibilitatea pe stoc a produselor pentru întreaga perioadă de promoție și poate retrage promoția fără notificare prealabilă.

12.2. Întreruperea campaniei promoționale

În cazul unei campanii promoționale organizate de Omlaluna.ro, acesta, în calitate de organizator își rezervă dreptul de a întrerupe Campania promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe site, semnalizare în magazin etc.).

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în regulamentul campaniei respective, în perioada desfășurării campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

12.3 Vouchere / cupoane / coduri promoționale

12.3.1 Prevederi generale

Voucher = cod promoțional, cupon promoțional.

Fiecare voucher este identificat printr-un cod de voucher și are diverse cerințe pentru a fi valid și aplicabil. Vă rugăm să verificați cu atenție toate detaliile și informațiile de pe voucher astfel încât discountul să va poata fi acordat.

Valoarea fiecărui voucher este specificată pe acesta.

Taxele de transport și manipulare se aplică oricărui produs achiziționat, indiferent de valoare dacă în promoții, regulamente etc nu se prevede altfel. Astfel, dacă un voucher impune o anumită valoare minimă de achiziție a unor produse, taxele de transport, manipulare etc se aplică de asemenea și acestor produse. Un voucher nu se poate utiliza pentru a plăti taxele, tarifele de livrare, manipulare sau alte servicii, cu excepția cazului în care se convine altfel.

Orice articol, indiferent de promoție va avea o valoare minimă, Omlaluna.ro nu poate comercializa produse cu valoare zero.

Clientul va achita impozitul la care este obligat prin lege în funcție de promoție.

Voucherele sunt valabile numai dacă sunt folosite pe site-ul Omlaluna.ro

Voucherele interzise de lege vor fi considerate nule.

Voucherele nu sunt destinate revânzării și nu pot fi convertite în bani.
Voucherele nu pot fi înlocuite în cazul în care sunt pierdute, furate sau distruse.

Toate prevederile referitoare la fraudă, menționate pe site-ul Omlaluna.ro sunt pe deplin aplicabile în ceea ce privește fraudarea legată de vouchere iar tentativa de fraudă va fi adusă la cunoștință organelor abilitate.

12.3.2 Condiții de aplicare

Fiecare voucher va fi limitat astfel încat nu se admit mai multe vouchere de pe o adresa de IP/de pe aceeași adresă.

Orice promoție la care se aplică vouchere de reducere se limitează la un singur voucher per persoana fizică sau persoană juridică (identificat ca și client / utilizator / user).

Fiecare voucher este limitat la o singură utilizare și are valabilitate pentru o perioadă limitată de timp, astfel cum se va menționa în termenii și condițiile aferente, în e-mailul de oferire a voucherului și în contul de utilizator secțiunea “vouchere”, sau cum se menționează în fiecare promoție/ofertă în parte. Omlaluna.ro își rezervă dreptul de a modifica sau anula aceste vouchere în orice moment, cu anunțarea prealabilă a clienților.

Niciun voucher nu poate fi aplicat altor promoții / oferte cu excepția celor strict menționate în oferta respectivă.

În cazul în care produsele pentru care a fost acordat voucherul și pentru care clientul s-a calificat la acordarea promoției nu au fost achiziționate, voucherul nu poate fi aplicabil. De exemplu, voucherele acordate pentru anumite produse care ulterior sunt anulate / returnate de către client nu pot fi considerate valide, acestea având efecte numai ca reducere aplicată acelor produse efectiv plătite.

Voucherul se aplică numai produselor / categoriilor menționate în mod expres ca fiind eligibile în promoție. Produsele care sunt excluse din promoție sunt comunicate în termeni și condiții sau în anumite regulamente sau oferte speciale în secțiunea “excepții”. Aceste excepții includ produse care prin lege nu se pot vinde cu discount.

Ofertele promoționale nu se pot cumula în aceeași comandă. Doar un singur voucher de reducere se poate folosi per comandă.

În cazul comenzilor care conțin mai multe produse, valoarea voucherului de reducere este alocată fiecărui produs în dependență de valoarea ponderată a acelui produs din valoarea totală a comenzii, excluzând taxele de transport, manipulare și alte servicii.

Orice voucher va fi valabil începând cu data aplicării acestuia ca reducere la comanda deja efectuată. Un voucher nu se poate aplica pe o comandă plasată în trecut.

12.3.3 Anulare, refuz, retur comandă

În cazul returnării produselor achiziționate cu voucher, discountul acordat va putea fi reținut din valoarea returului.

În cazul în care o comandă la care s-a aplicat reducere prin voucher este anulată, respinsă sau returnată integral, clientului i se va returna integral suma platită iar voucherul ăși va pierde valabilitatea și nu va putea fi reactivat.

În cazul în care o comandă la care s-a aplicat reducere prin voucher și conține mai multe produse este anulată, respinsă sau returnată parțial, discountul acordat prin aplicarea voucherului nu poate fi aplicat celorlalte produse rămase în comandă dacă valoarea comenzii nu respectă condițiile ofertei/promoției. Omlaluna.ro nu va restitui valoarea alocată din voucher pentru produsele anulate, respinse sau returnate ce fac parte dintr-o comandă cu produse multiple. Clientului i se va restitui suma achitată de acesta pentru produse.

12.4 Campanii cu produs cadou

Orice promoție la care se oferă produs cadou se limitează la o singură comandă per persoană fizică sau persoană juridică (identificat ca și client / utilizator / user).

În cazul în care o comandă la care s-a oferit produs cadou este respinsă sau returnată integral, clientul este obligat să returneze și produsul cadou în starea lui originală, nedeteriorată și nedesigilată. Condițiile integrale de retur se pot găsi la punctul 13. Politica de retur.

13. Politica de retur. Dreptul de retragere

13.1 Condiții generale

Omlaluna.ro oferă posibilitatea returului produselor pentru clienții care notifică intenția lor în termen de maxim 14 de zile calendaristice de la primirea coletului.

Returnarea coletului se face exclusiv prin plata costurilor de către Client. Produsele se pot returna prin orice firmă de curierat care asigură livrarea coletului de retur la adresa Vânzătorului.

Adresa pentru retur este: Om La Luna Music SRL, Corăbeasca nr. 10, Sector 2, București, 012474.

În caz de retragere din contract, clientul este obligat să restituie produsele achiziționate în termen de maximum 14 zile de la data retragerii din contract.

Modalități și termene de returnare a produselor
Clientul se obligă să notifice Omlaluna.ro intenția sa de a returna produsele achiziționate, prin email la salut@omlaluna.ro în termen de maxim 14 zile calendaristice de la primirea produselor. În caz contrar, Omlaluna.ro poate refuza coletul.

Condiții de returnare a produselor
În orice situație de returnare a produselor, acestea trebuie să fie în aceeași stare în care au fost trimise Clientului, în ambalajul original, cu etichetele intacte și împreună cu toate documentele care l-au insoțit (factura, certificat de garanție etc.). Produsele returnate trebuie să fie în aceeași condiție ca la primire: fără defecte (cu excepția viciilor ascunse și exceptând defectele deja semnalate de Client în corespondența cu Omlaluna.ro).

Produsele returnate trebuie să respecte valorile inițiale înscrise pe ambalaj. Nu se acceptă retur produsele care au fost folosite deja și care nu mai pot fi repuse în vânzare.

În conformitate cu legea în vigoare, Omlaluna.ro își rezervă dreptul de a nu accepta returnarea produselor care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada (perisabile) ori deteriora rapid.

Produsele ce constituie un set trebuie returnate ca set.
În cazul în care o comandă la care s-a oferit produs cadou este returnată integral, clientul este obligat să returneze și produsul cadou în starea lui originală, nedeteriorată și nedesigilată. Condițiile campaniilor promoționale se pot citi la punctul 12. Campaniile promoționale și mai specific punctul 12.4 Campanii cu produs cadou.

Termene de returnare a banilor
Pentru retururi integrale de comenzi, Clientul primește banii aferenți produselor returnate și costul transportului achitat inițial în interval de 14 de zile calendaristice de la data la care Omlaluna.ro este informat de către client cu privire la decizia acestuia de a returna produsele.

După validarea returului, clientul poate primi, la alegere, contravaloarea produselor sub forma unui cupon valoric pe care îl va putea folosi în termen de 14 zile de la data confirmării primirii returului de către Omlaluna.ro. După această dată cuponul își pierde valabilitatea.

13.2. Dreptul de retragere

În conformitate cu Ordonanța de Urgență Nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Clientul are urmăroarele drepturi și obligații referitoare la retragerea din contractul încheiat la distanță:

Clientul are dreptul ca, înainte de expirarea perioadei de retragere, să se retragă din contract, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art.13 alin.(3) si art.14 din O.U.G Nr.34/2014, în termen de 14 zile începând de la ziua în care intră în posesia fizică a produsului. Cheltuielile de returnare sunt suportate de Client.

Clientul se obligă să returneze doar acele produse care sunt în aceeași stare în care au fost livrate (în ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte și documentele care l-au insoțit). Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, șocuri, urme de folosire excesivă și/sau intervenții neautorizate etc.

Omlaluna.ro va rambursa Clientului contravaloarea produsului în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării făcute de către Client către Omlaluna.ro în ceea ce privește decizia de retragere din contract.

Omlaluna.ro va putea amâna rambursarea contravalorii produsului până la primirea produsului vândut sau până la primirea unei dovezi conform căreia acesta a fost expediat.

Conform legii sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

 • contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului și după ce acesta a confirmat ca a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere dupa executarea completă a Contractului de către Vânzător;
 • furnizarea de Bunuri și/sau servicii al căror preâ depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
 • furnizarea de Bunuri confecționate după specificațiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;
 • furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
 • furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Cumpărător;
 • furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
 • contractele în cazul cărora Clientul a solicitat în mod special Vânzătorului să se deplaseze la domiciliul sau pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, Vânzătorul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de Cumpărător sau furnizează alte Bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de retragere se aplică respectivelor Servicii sau Bunuri suplimentare;
 • furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate care au fost desigilate după livrare;
 • furnizarea de ziare, periodice și reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații;
 • furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere. Aceste limitări se aplică conform OUG 34/2014 art. 16.

Exercitarea dreptului de retragere
În cazul în care Clientul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, în cazul în care Comanda este achitată, Omlaluna.ro se obligă să returneze suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării de către Client în ceea ce privește decizia sa de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmează:

 • pentru Comenzile achitate cu card online ->prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
 • pentru Comenzile achitate cu Op/ramburs/iTransfer/ Card bancar-> prin virament bancar;
 • pentru Comenzile achitate prin credit de consum -> anulare/recalculare contract rate;
 • Clientul va informa Omlaluna.ro în ceea ce privește intenția sa de retragere din contract prin completarea unui formular de retur aflat la rubrica Formular de retur.

14. Forța majoră

Niciuna dintre părțile contractuale nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (total/parțial) sau executarea cu întârziere a obligațiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forța majoră. Părțile își vor aduce la cunoștiță de îndată cazul de forță majoră și vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor evenimentului.

Dacă în termen de 15 zile evenimentul de forță majoră nu încetează, părțile au dreptul de a denunța unilateral contractul fără pretinderea de daune-interese.

Forța majoră va fi probată conform legii.

15. Soluționarea conflictelor. Legea aplicabilă

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice conflict apărut între Omlaluna.ro și Clienți va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluționare este medierea, în condițiile legii, iar dacă aceasta eșuează se apelează la instanțele românești competente de la domiciliul Clientului.

16. Frauda

Crearea de conturi multiple folosind astfel de adrese generate automat și care expiră după o perioadă predefinită, pentru a putea beneficia de promoții sau oferte, sau orice comportament fraudulos în masură să afecteze bunul mers al campaniilor, este interzisă și va fi considerată o tentativă de fraudă. Proprietarul site-ului Omlaluna.ro își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula contul fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.

Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi dar fără a se limita la: accesarea datelor Clienților Omlaluna.ro, alterarea conținutului site-ului, încercarea de afectare a performanțelor serverelor Omlaluna.ro, deturnarea conținutului livrărilor către terți etc) vor fi pedepsite conform legii penale.

17. Dispoziții finale

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.
Termenii și condițile prezentate respectă legislația în vigoare: Legea 365/2002 privind comerțul electronic și Legea 51/2003 pentru aprobarea O.G. 130/2000 referitoare la regimul juridic al contractelor la distanță.

Abonează-te la newsletter-ul nostru

Rămâi la curent cu cele mai recente produse și versiuni muzicale ale noastre. Înscrie-te acum pentru a fi primul care află și pentru a obține acces exclusiv.

Ne pasă de protecția datelor tale. Citește Politica noastră de confidențialitate.

Om la lună este un strigăt. De mare iubire, de frică, singurătate, bucurie, tristețe și regăsire.
Date contact: SC Om La Luna Music SRL, CUI: RO46996464, Str. Corăbeasca nr. 10, București. Tel: 0740 459 390 | E-mail: salut(at)omlaluna.ro
© Copyright 2024 Om La Lună - Toate drepturile rezervate | Designed by Levitate

Salut! În perioada următoare suntem plecați în turneu. Este posibil ca uneori livrările să aibă o întârziere de câteva zile. Mulțumim de înțelegere!